Industrija Hrane

Upravljanje rizikom u prehrambenoj industriji

Ugrožavanje prehrambenih proizvoda prijeti s nekoliko strana: prije svega putem ljudi koji rukuju s namirnicama, potom preko opreme, okoliša i sredstava za rad i putem sirovina ili poluproizvoda od kojih se dobiva konačni proizvod.

Da bi se ljudi koji rukuju s kvarljivim namirnicama znali oduprijeti navedenim opasnostima potrebno ih je na to pripremiti – školovati. Školovanje u praksi i teoretsko školovanje prolaze svi novozaposleni radnici u sklopu postojećih objekata ili u novootvorenim objektima. Školovanja se periodično ponavljaju s manjim ili većim izmjenama sadržaja. Nakon školovanja, usmeno se i praktično provjerava stečeno znanje radnika. Time angažman oko radnika ne prestaje. S radnicima se razgovara o postojećim i potencijalnim problemima koji se javljaju ili se mogu javiti u procesu proizvodnje ili prodaje te se zajednički traže nova, bolja rješenja.

Time se povećava motivacija radnika i osjećaj da imaju velikog utjecaja na sve faze od proizvodnje do prodaje.

Oprema i sredstva za rad obnavljaju se i mijenjaju prema propisanom postupku, a voditelj odjela brine o njihovoj ispravnosti i ispravnoj uporabi. Svi radnici osposobljeni su za rad na siguran način prema zakonu o zaštiti na radu.

Standardni sanitacijski operativni postupak (SSOP), među inim, sadrži i upute za održavanje čistoće opreme i sredstava za rad.
Sirovine, poluproizvodi i proizvodi zaslužuju posebnu pozornost jer se ugrađuju u krajnji proizvod. Prilikom zaprimanja i rukovanja sirovinama, poluproizvodima i proizvodima strogo se primjenjuju svi zakonski propisi ugrađeni u HACCP plan te se tako osigurava kakvoća i, što je najvažnije – zdravstvena ispravnost. Tako se, primjerice mjeri i bilježi temperatura dostave svake pošiljke lakopokvarljive hrane.