Humanitarni projekt BILLA Hrvatska "Darujte s nama!"

BILLA Hrvatska ima svoj permanentni humanitarni projekt pod imenom "Svaka BILLA ima svog štićenika - darujte s nama!", koji je zaživio u vrijeme Uskrsa 2004. godine i traje do danas.Odabrali smo ustanove koje brinu i skrbe za djecu, a u akciju smo uključili i naše kupce tako da je sam projekt živ i dinamičan te se ne svodi samo na prigodne donacije već pomaže i uveseljava djecu tijekom cijele godine zahvaljujući donacijama kupaca. Za prikupljanje donacija postavili smo u  18 supermarketa košare te plakate s obavijestima kome su donacije namijenjene,
Naše donacije namijenjene su isključivo djeci koja su zbog napuštanja, zanemarivanja ili teških bolesti ugrožena od rođenja i na žalost pripadaju skupini djece koje nemaju sretno i bezbrižno djetinjstvo.BILLA supermarketi imaju svoje štićenike - ustanove koje brinu o djeci pa projekt tako obuhvaća slijedeće ustanove: specijalne bolnice za djecu te dječje odjele u općim bolnicama, domove za npuštenu djecu i mlade, centre za djecu s posebnim potrebama (mentalna retardacija, down sindrom, autizam), centre za obrazovanje djece i mladih s posebnim potrebama, SOS dječja sela, vrtiće za djecu s posebnim potrebama.

Održivo poslovanje

Humanitarni projekti