Sladoled
4 krem okusa
BILLA Brand
1650 ml

Sladoled
4 voćna okusa
BILLA Brand
1650 ml

Sladoled
lješnjak/vanilija/čokolada
BILLA Brand
1000 ml

Sladoled
šumsko voće/limun/jagoda
BILLA Brand
1000 ml

Sladoled
vanilija
BILLA Brand
1000 ml

Sladoled na štapiću
badem
BILLA Brand
3 x 110 ml

Voćni mix
BILLA Brand
250 g

Malina
BILLA Brand
250 g

Borovnica
BILLA Brand
250 g

Štrukli
sa sirom
BILLA Brand
500 g

Oslić filet
s kožom
BILLA Brand
500 g

Brancin cijeli očišćeni
BILLA Brand
1 kg

Brancin fileti
s kožom
BILLA Brand
400 g

Orada fileti
BILLA Brand
400 g